หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เนื่องในโอกาสวันบุรฉัตร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟไทย
เนื่องในโอกาสวันบุรฉัตร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-15 11:05:11

        เนื่องในโอกาสวันบุรฉัตร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟไทย ศูนย์วิทยบริการขอเชิญท่องโลกรถไฟ การเดินทางสุดคลาสสิค ผ่านคอลเลกชันรถไฟไทยจากศูนย์วิทยบริการ

 On the occasion of Burachat Day or commemoration of the passing of His Royal Highness Prince Purachatra Jayakara, the Prince of Kamphaengphet, a former Commander of Royal Thai Railways Authority. The Academic Resource Center welcomes you to explore the world of trains and railways, the classic journey, through the Academic Resource Center's Thai railways collection.

#SSRUlibraryRecommendation

  • ช่างรถไฟ : ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมรถไฟ  /  โดย นคร จันทศร  (2554) 625.2 น114ช

  • ปฐมเหตุรถไฟ  /  โดย นคร จันทศร และ เยาวลักษณ์ สุนทรนนท์  (2554) 625.2 น114ป

  • รถจักรและรถพ่วง พัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ จากอดีตสู่ปัจจุบัน  /  การรถไฟแห่งประเทศไทย  (2554) 625.26 ร137

  • สถานีรถไฟ บันทึกความทรงจำ ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลง  /  กองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย  (2554) 385.31 ส179

  • บุกป่าฝ่าดง--รถไฟแผ่นดินล้านนาไทย  /  สังคีต จันทนะโพธิ  (2545) 959.35 ส533บ

  • เรารักรถไฟ  /  สรรพสิริ วิรยศิริ  (2535) 625.9 ส337ร

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.