หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด ได้รับรางวัล Best Practice Awards ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
สมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด ได้รับรางวัล Best Practice Awards ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-15 11:09:14

        วันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกกลุ่มงานห้องสมุด  ได้รับรางวัล Best Practice Awards ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “LIBRARY TRANSFORM: BE DIGITIZE” เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ อาจาย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246