หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพบริการ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ภาพที่ออก!! .........................
ภาพบริการ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ภาพที่ออก!! .........................

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-16 20:30:39

ภาพบริการ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

ภาพที่ออก!! .........................

------------------------------------

นัดรับหนังสือที่หน้าศูนย์วิทยบริการฯ 

   ( ขอความร่วมมือนักศึกษาพกถุงผ้าเพื่อมารับหนังสือด้วยตนเอง)

   เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา 8.30 -16.00 น.

 บริการส่งหนังสือถึงบ้าน ผ่านขนส่งเอกชน

** ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

วิธีการส่งคำขอความต้องการหนังสือ แจ้งรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา 

2. ช่องทางการรับหนังสือ (นัดรับและจัดส่งหนังสือเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 -16.00 น.)

   - นัดรับหน้าห้องสมุด หรือ หน้ามหาวิทยาลัย (ฝั่งประตูโรงแรมฯ / ร.ร.สาธิตฯ) **โปรดระบุวัน/เวลา ที่ต้องการนัดรับ

   - บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ *ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง **โปรดระบุที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์

3. รายการหนังสือที่ต้องการยืม

**ติดต่อขอใช้บริการได้ทุกช่องทางออนไลน์ของศูนย์วิทยบริการฯ Facebook, Line, Twitter

**ศูนย์วิทยบริการขอสงวนสิทธิ์การให้บริการนัดรับหนังสือเฉพาะผู้ผ่านการฉีดวัคซีน หรือมีผลการตรวจตามประกาศของมหาวิทยาลัย