หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ
วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-16 20:35:18

      วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทาของศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet