หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม เข้าบรรยายในโครงการจัดบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพการสอนให้กับอาจารย์ของหน่วย ในด้านการใช้เทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการสอนและการสื่อสาร ในหัวข้อ "ใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva "
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม เข้าบรรยายในโครงการจัดบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพการสอนให้กับอาจารย์ของหน่วย ในด้านการใช้เทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการสอนและการสื่อสาร ในหัวข้อ "ใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva "

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-16 10:14:49

        วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ  ศรีสวัสดิ์ บรรณารักษ์  และนางสาวอรทัย ลีใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าบรรยายในโครงการจัดบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพการสอนให้กับอาจารย์ของหน่วย ในด้านการใช้เทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการสอนและการสื่อสาร  ในหัวข้อ "ใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva " ณ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก