หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม "ACS Read & Publish Agreement: User Training for Thailand Consortium"
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม "ACS Read & Publish Agreement: User Training for Thailand Consortium"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-21 09:51:10

        ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม "ACS Read & Publish Agreement: User Training for Thailand Consortium" ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ Open Access จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ของฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ American Chemical Society (ACS) ที่ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา 

Topic of coverage (60 min)

1. ACS Journals Collection by Mandy Sum (10 min)

2. ACS Read & Publish Workflow for Authors by Jane Yun (25 min)

3. ACS On-boarding Support by Sue Law (10 min)

4. Q&A (15 min)

        โดยอาจารจารย์/นักวิจัย สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าอบรม ผ่าน Zoom ได้ 1 รอบ ซึ่งจะจัดในเวลา เวลา 10.00 - 11.00 น. ของ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567????https://shorturl.at/kqvzP

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567????https://shorturl.at/fqvC6

(จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 500 ท่าน ต่อรอบ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)