หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 18 มีนาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Library Transform : Users Digitalization ประจำปีงบประมาณ 2567
18 มีนาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Library Transform : Users Digitalization ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-18 15:03:21

        18 มีนาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Library Transform : Users Digitalization ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ศูนย์วิทยบริการ