หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชวนคุณมาอ่าน...บทความวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชวนคุณมาอ่าน...บทความวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-21 13:24:41

        ชวนคุณมาอ่าน...บทความวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จาก วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

        วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 และวารสารปรากฏอยู่ใน Google Scholar


• ส่งบทความตีพิมพ์ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

•  สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

• 021601155, 1249

•  jait@ssru.ac.th