หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 67เป็นต้นไป
การเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 67เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-19 14:55:37

 ประกาศ!! #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


การเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 67เป็นต้นไป

  • จันทร์-ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.

  • อาทิตย์-เสาร์ : 09.00 - 17.00 น.

**** วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ