หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กลับมาใช้งานและสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ตามปกติแล้วค่ะ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กลับมาใช้งานและสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ตามปกติแล้วค่ะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-13 10:14:21

      ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กลับมาใช้งานและสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ตามปกติแล้วค่ะ 

เข้าสืบค้น...คลิก>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do