หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-20 13:37:55

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ณ ห้อง Conference ชั้น4 ศูนย์วิทยบริการ