หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ คัดเลือกหนังสือเพื่อโอนย้ายไปยังห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์วิทยบริการ คัดเลือกหนังสือเพื่อโอนย้ายไปยังห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-20 15:09:03

        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ คัดเลือกหนังสือเพื่อโอนย้ายไปยังห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ