หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 18 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและตรวจความเรียบร้อยในการปรับปรุงชั้นลอยของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 18 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและตรวจความเรียบร้อยในการปรับปรุงชั้นลอยของศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-20 13:32:46

        วันที่ 18 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและตรวจความเรียบร้อยในการปรับปรุงชั้นลอยของศูนย์วิทยบริการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  ให้การต้อนรับและนำชม รวมทั้งนำเสนอการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์วิทยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ