หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาชิกกลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งที่ 2
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาชิกกลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-20 15:11:35


        วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาชิกกลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งกลุ่ม KM ห้องสมุด ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่ม พร้อมทั้งให้แนวทางการเขียนสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet