หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของสวนสุนันทา
วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-20 20:30:52

        วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากร เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณค่าและมีความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสวนสุนันทา เป็นผู้นำเสนอเรื่องราวประวัติของสวนสุนันทาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทาของศูนย์วิทยบริการ