หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาทำให้ฐานข้อมูลออนไลน์ 4 ฐาน
การพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาทำให้ฐานข้อมูลออนไลน์ 4 ฐาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-20 15:21:42


ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
        เนื่องจากการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาทำให้ฐานข้อมูลออนไลน์ 4 ฐาน ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่ง 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 2. SpringerLink-Journal 3. ACM และ 4. ProQuest ทางคณะกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จึงมีมติเห็นควรปรับเวลาการต่ออายุฐานข้อมูลไปเป็นมกราคม 2565 และจะหยุดการให้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวในช่วง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 จะสามารถใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

-------------------------------------------


สอบถามรายละเอียดได้ที่
FACEBOOK : m.me/ssru.library
LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9
TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru
E-mail : library@ssru.ac.th
โทร. 02-1601246