หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ.....ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดบริการ : 24-28 มิถุนายน 67 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด รองรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประกาศ.....ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดบริการ : 24-28 มิถุนายน 67 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด รองรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-21 15:13:30

ประกาศ.....ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 ปิดบริการ : 24-28 มิถุนายน 67 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด รองรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  • เปิดบริการ : 1 กรกฏาคม 67

  • เปิดบริการ : เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ