หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เสวนาหนังสือน่าอ่านกับนายแบบและติวเตอร์คนดัง " Sunny Burns
เสวนาหนังสือน่าอ่านกับนายแบบและติวเตอร์คนดัง " Sunny Burns

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-13 16:21:26


        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ กล่าวรายงาน อาจารย์ และ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี และบุคคลากรศูนย์วิทยบริการร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2018 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรให้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ ได้โดยตรงเพื่อเสนอให้ศูนย์วิทยบริการพิจารณาจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้