หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-21 16:24:27

        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้อง Conference 1 ศูนย์วิทยบริการ