หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 19 มกราคม2567 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรมการใช้งาน OpenAthens เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
วันที่ 19 มกราคม2567 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรมการใช้งาน OpenAthens เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-22 15:38:26

        วันที่ 19 มกราคม2567 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรมการใช้งาน OpenAthens เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ