หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งปิดบริการพื้นที่ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งปิดบริการพื้นที่ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-14 09:53:10

ประกาศ!! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แจ้งปิดบริการพื้นที่ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยบริการ


วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 (เพื่อปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ)

เปิดให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 - 17.00 น.


** โดยใช้ ทางเข้า-ออก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

*** เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอย