หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ตั้งแตวันนี้ - 25 มีนาคม 2565
การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ตั้งแตวันนี้ - 25 มีนาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-18 11:24:53


      จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00 - 16.00 น.

      เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  : ปิดบริการ

#ห้องสมุดขยายพื้นที่ให้บริการ

      ตั้งแตวันนี้ - 25 มีนาคม 2565 เปิดให้บริการพื้นที่  บริเวณชั้นลอยและชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ 

      ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมเป็นต้นไป เปิดให้บริการพื้นที่ทุกชั้น  

ยกเว้น 

- ห้อง Theater

- ห้อง Study Group

- ห้อง Conference Room 1-2

- งดรับบริจาคหนังสือ

        **โดยผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฎิบัติตามมาตรการที่ห้องสมุดกำหนดอย่างเคร่งครัด**


>>  สำหรับผู้เข้าใช้บริการ

   1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือแสดงผลการตรวจ COVID-19

   2. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้ห้องสมุด หากอุณภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์งดเข้าใช้บริการ

   3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ 

   4. ใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณหน้าทางเข้าก่อนเข้าใช้บริการ

   5. กำหนดจุดเว้นระยะห่างทางเข้า, หน้าเคาน์เตอร์ และในลิฟท์

   6. สแกนบัตรนักศึกษาหรือบัตรพนักงานบริเวณทางเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ เพื่อเช็คจำนวนผู้เข้าใช้บริการ หากจำนวนผู้เข้าใช้ครบตามจำนวนที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์งดเข้าใช้บริการ จนกว่าจะมีที่ว่างจึงจะเข้าใช้บริการได้

   7. รักษาระยะห่างในการใช้บริการและนั่งเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ-เก้าอี้ ตามป้ายที่กำหนดในแต่ละชั้น

   8. งดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

-------------------------------

 >> มาตรการทำความสะอาด

   1. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดที่สัมผัสบ่อย

   2. ทำความสะอาดลิฟท์โดยสารและราวบันไดทุก 40 นาที

   3. ทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์หนังสือที่รับคืนทุกเล่มก่อนนำไปพักอย่างน้อย 7 วัน


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246