หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ คัดเลือกหนังสือเพื่อโอนย้ายไปยังห้องสมุดวิทยาลัยการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ คัดเลือกหนังสือเพื่อโอนย้ายไปยังห้องสมุดวิทยาลัยการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-11 13:55:53

        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ คัดเลือกหนังสือเพื่อโอนย้ายไปยังห้องสมุดวิทยาลัยการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 


สามารถอ่านนิทรรศการออนไลน์ ได้ที่ : http://library.ssru.ac.th/page/ex2021

สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246