หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Exp. vs Best by อ่านฉลากอย่างฉลาด
Exp. vs Best by อ่านฉลากอย่างฉลาด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-22 14:58:22

        ตัวย่อเล็กๆ บนฉลากสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอางและอาหารเหล่านี้ เป็นเครื่องหมายบอกถึงคุณภาพสินค้าที่อยู่ภายในที่ผู้บริโภคควรใส่ใจ

        MFG / MFD  Manufacturing date หมายถึงวันที่ผลิต ในอาหารที่เน่าเสียเร็วอาจบอกเวลาที่ผลิตไว้ด้วยเพื่อช่วยคำนวณเวลาหมดอายุได้ง่ายขึ้น

        BB / BBE ย่อมาจาก Best Before / Best  By ควรบริโภคก่อนวันที่ เป็นวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ อาหารหรือยาที่บรรจุภายในจะมีคุณภาพหรือรสชาติที่ด้อยลงหลังวันที่กำหนด แต่ยังสามารถรับประทานได้

        EXP / EXD Expiry Date / Expiration Date หมายถึงวันหมดอายุ หลังวันที่กำหนดอาหารภายในจะเน่าเสียหรือบูด ห้ามรับประทาน

        นอกจากนี้บนฉลากยังอาจมีข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น เวลาที่ผลิตและหมดอายุ เลข lot การผลิตที่ใช้ติดตามเรียกสินค้าคืนได้ภายหลังหากพบว่าเกิดปัญหาในการผลิตหรือมีการปนเปื้อน