หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา เปิดให้บริการต่างๆ ดังนี้
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา เปิดให้บริการต่างๆ ดังนี้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-16 12:44:53


ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา เปิดให้บริการต่างๆ ดังนี้

*** นักศึกษาใหม่

  - ต้องไปยืนยันสมาชิกก่อน โดยให้ไปยืนยันสมาชิกได้ที่

  - เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ (เคาน์เตอร์ตรงทางเข้าห้องสมุด)

-----------------------------

*** นักศึกษาเก่า

  - (อายุสมาชิกใช้ได้แค่ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น)

  - ในแต่ละปีการศึกษาต้องแจ้งยืนยันสมาชิกใหม่

-----------------------------

  • บริการยืม-คืนสื่อโสตฯกลับบ้าน ได้ 3 รายการ หรือ (3 เลขทะเบียน)  ระยะเวลา  7  วัน    

  • บริการชมวีดิทัศน์รายบุคคล

- 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง และทำการยืนยันเป็นสมาชิกและถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว 

- ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรแลกประตูเข้าออกห้องสมุด ยื่นบัตร ติดต่อขอใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  • บริการชมวีดิทัศน์กลุ่มโซฟา 

- ต้องมีสมาชิก 3 - 5 คน และทุกคนต้องทำการยืนยันเป็นสมาชิกและถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว

- ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรแลกประตูเข้า-ออกห้องสมุด ของทุกคนรวบรวมบัตร ยื่นติดต่อขอใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  • บริการชมวีดิทัศน์ห้อง Theater

- ต้องมีสมาชิก 6 - 12 คน และทุกคนต้องทำการยืนยันเป็นสมาชิกและถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว

- ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรแลกประตูเข้า-ออกห้องสมุด ของทุกคนรวบรวมบัตร ยื่นติดต่อขอใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  • บริการห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม Study Group

 - ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรแลกประตูเข้า-ออกห้องสมุด ของทุกคนรวบรวมบัตร ยื่นติดต่อขอใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

 - ให้ใช้บริการได้ กลุ่มละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

*** บริการที่มีสมาชิกเป็นกลุ่ม ให้ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น

*** ในการบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ 

-----------------------------

เวลาการให้บริการ

  ** จันทร์ - ศุกร์ : 

  - บริการยืม : เวลา 9.00 - 19.00 น.

  - บริการชมวีดิทัศน์ที่นี่ทุกประเภท และใช้ห้อง Study Group : เวลา 10.00 - 17.00 น.

  ** เสาร์ - อาทิตย์ 

  - บริการยืม : เวลา 9.00 - 16.00 น.

  - บริการชมวีดิทัศน์ที่นี่ทุกประเภท และใช้ห้อง Study Group : เวลา 10.00 - 14.00 น.