หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! การเปิดให้บริการ วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ!! การเปิดให้บริการ วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-20 13:16:25

 ประกาศ!! #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  • การเปิดให้บริการ

  • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2567       >>> ปิดให้บริการ

      Saturday 24th February 2024

      (วันมาฆบูชา)

---‐----------------------

  • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2567    >>> เปิดให้บริการ

       Sunday 25th February 2024

       เวลา 09.00 - 17.00 น.

----‐---------------------

  • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2567    >>> ปิดให้บริการ

      Monday 26th February 2024

      (หยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

---‐----------------------

  • วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์  2567    >>> เปิดให้บริการ

       Tuesday 27th February 2024

        เวลา 08.00 - 22.00 น.