หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ???? วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ⏱เปิดบริการ : 13.00 -16.00 น.
ประกาศ!! #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ???? วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ⏱เปิดบริการ : 13.00 -16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-01 12:18:30

ประกาศ!! #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

  • เปิดบริการ : 13.00 -16.00 น. (เนื่องด้วยบุคลากรศูนย์วิทยบริการเข้าร่วมประชุมรับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย)

  • เปิดบริการเฉพาะอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ 

(ชั้นลอยและชั้น 2)

*** ปิดทำการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

(เนื่องจากบุคลากรจะดำเนินการคัดเลือกและจำหน่ายหนังสือออก รวมทั้งเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการของห้องสมุด)