หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > COMING SOON >>> วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)
COMING SOON >>> วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-23 12:44:09

 COMING SOON >>> วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)


** สืบค้นบทความ >> www.jait.ssru.ac.th หรือ https://scholar.google.com/

--------------------------------------------


*** ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ >> www.jait.ssru.ac.th

*** สอบถามเพิ่มเติม >> m.me/JAIT.SSRU

*** 021601155; 0866622780

*** jait@ssru.ac.th