หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 24 มกราคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ Library Transform : Users Digitalization ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ศูนย์วิทยบริการ
24 มกราคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ Library Transform : Users Digitalization ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-24 15:39:18

        24 มกราคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ  Library Transform : Users Digitalization  ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ห้อง SSRU  Smart Classroom  ศูนย์วิทยบริการ