หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ การจัดโกิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ การจัดโกิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-26 12:17:48

        วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์(Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet) ประธานเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดยสืบค้นผ่าน Web OPAC ออนไลน์ของห้องสมุด เพื่อชิงความเป็นเลิศและชิงทุนการศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา มีดังนี้

        รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 2,000 บาท)

                นางสาวลักษณา แผวสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 1,500 บาท)

                นายนิติ กล่อมสังข์ คณะครุศาสตร์

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ทุนการศึกษา 1,000 บาท)

                นางสาววันธิยา บานเย็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 2 รางวัล)

                1. นางสาว วิลาสินี ทองมีเอียด คณะครุศาสตร์

                2. นางสาว พิชเนตร ชุ่มแจ่ม คณะครุศาสตร์

--------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246