หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! ปิดบริการ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566
ประกาศ!! ปิดบริการ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-24 10:48:37

ประกาศ!! 

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปิดบริการ
      • วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566

เปิดให้บริการ
      • วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 20.00 น.

   *****โดยใช้ ทางเข้า-ออก ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ