หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-24 13:53:31

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ โดยคุณกฤษณา อยู่พวง หัวหน้าฝ่ายจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี พร้อมบุคลากร นำชมศูนย์วิทยบริการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา สามารถเข้าถึงสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246