หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรม EBSCO Discovery
อบรม EBSCO Discovery

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-15 15:35:58

        วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรม EBSCO Discovery ซึ่งเป็นบริการสืบค้นข้อมูลที่ครบคลุมฐานข้อมูลชั้นนำและข้อมูลทรัพยากรจากห้องสมุด ที่ใช้งานง่ายและให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ