หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมบลูเบอร์รี่ชีสพาย !! ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
กิจกรรมบลูเบอร์รี่ชีสพาย !! ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-04 12:50:09


         วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมบลูเบอร์รี่ชีสพาย กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ทักษะ และการทำบลูเบอร์รี่ชีสพลายที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง