หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 25 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
วันที่ 25 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-26 10:05:51

        วันที่ 25 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการ สำหรับปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

September 25, 2023. The Academic Resource Center, Office of Academic Resources, and Information Technology had a staff meeting to review operations and prepare for the coming fiscal year 2024 under the direction of Ajarn Dr. Pimploi Tirastittam, Deputy Director of the Academic Resource Center, at a conference call via Google Meet.