หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-28 15:46:32

        วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ณ ห้อง SSRU Smart Classroom ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ