หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส
วันที่ 28 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-29 15:34:25


        วันที่ 28 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น “ประเภทผู้บริหาร” ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ