หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
สร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-14 15:11:07


        วันที่ 31 มกราคม 2562 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ณ ห้องconference room 1 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกลุ่ม KM ห้องสมุด ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าและให้แนวทางการดำเนินงาน KM ต่อไป