หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 1 สิงหาคม วันสตรีไทย
1 สิงหาคม วันสตรีไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-01 12:11:27


        วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปีนับเป็นวันสตรีไทย ซึ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับความสำคัญของสตรีนอกเหนือจากวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม โดยในแต่ละปีจะมีการจัดงานและมอบรางวัลให้กับสตรีไทยที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

        โดยในปี 2565 นี้ ได้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประวัติและผลงานของสตรีไทยดีเด่น รวมถึงนิทรรศเกี่ยวกับสตรีการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การออกร้านจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิสายใจไทย และองค์กรสตรี

คอลเล็คชั่นเพื่อการพัฒนาสตรีจากศูนย์วิทยบริการ

   • ครอบครัวเควียร์ : พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน  /  อาทิตยา อาษา  (2563) ว.พ 306.766 อ622ค

   • บาดแผลของดอกไม้ : ลึกสุดจากใจผู้พิการที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศ  /  อรสม สุทธิสาคร  (2563) 364.1555 อ382บ

   • หญิงร้ายในกายงาม : ความเป็นหญิงกับวิกฤตความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย  /  ชุติมา ประกาศวุฒิสาร  (2563) 809.935 ช617ห

   • รู้ทันปัญหาสุขภาพหญิง : 100 วิธีคืนพลังธรรมชาติของร่างกาย เทคนิคดูแลสุขภาพง่ายๆในชีวิตประจำวัน  /  แซงชัวรีบุ๊กส์ ; ฟ้าใส ซุ่นสั้น แปล ; ฮานะ ระกุอิ ภาพประกอบ  (2562) 613.04244 ร711

   • วรรณกรรมกับเพศภาวะ = Literature and gender  /  อรทัย เพียยุระ  (2561) 809.933538 อ324ว

   • องค์ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงบุคคลในครอบครัว  /  สมพร โลติวิทยธารากร, รณชัย คงสกนธ์  (2561) 362.8292 ส265อ

   • ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก = Female artists in history of Western art  /  ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล  (2560) 709.4 ป622ศ

   • ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจาะห์ ประเทศอินโดนีเซีย  /  สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ  (2563) ว.พ 363.413 ส685ค

   • ผู้หญิงยิงเรือ : ผู้หญิง ธรรมชาติ อำนาจ และวัฒนธรรมกำหนด สตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทย = Ecofeminism in Thai literature  /  ธัญญา สังขพันธานนท์  (2556) 305.42 ธ461ผ

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ