หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 2​ กันยายน ค.ศ. 1945 เวียดนามประกาศเอกราชจากการปกครองของฝรั่งเศส
2​ กันยายน ค.ศ. 1945 เวียดนามประกาศเอกราชจากการปกครองของฝรั่งเศส

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-02 15:20:34

2 กันยายน

        เวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหนึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน มีประชากรประมาณ 95 ล้านคน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ลาว กัมพูชา และอ่าวตังเกี๋ย เมืองหลวงคือกรุงฮานอย