หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดน่าชม : ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ห้องสมุดน่าชม : ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-02 21:26:04

ห้องสมุดน่าชม : ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย

        ห้องสมุด ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห้องสมุดเฉพาะ (Special library) ให้บริการพนักงานภายในและบุคคลทั่วไปด้วยสารนิเทศที่เน้นด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและข้อมูลและสารนิเทศจากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

        ห้องสมุดเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2489  จากหนังสือส่วนพระองค์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ซึ่งเป็นผู้ว่าการพระองค์แรกของธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08:30 - 16:30 น. โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าและแสดงบัตรประชาชนเมื่อเข้าใช้

https://www.bot.or.th/.../Muse.../Library/Pages/default.aspx