หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > อบ ไชยวสุ นักเขียนที่ต้องตกงานเพราะภาษาไทย
อบ ไชยวสุ นักเขียนที่ต้องตกงานเพราะภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-02 15:13:52

อบ ไชยวสุ นักเขียนที่ต้องตกงานเพราะภาษาไทย 

        อบ ไชยวสุ นักเขียนผู้มีผลงานทั้งหัสคดี เรื่องเกี่ยวกับภาษาไทย และเรื่องแปล งานเขียนส่วนใหญ่ใช้นามปากกา ฮิวเมอริสต์ 

        ก่อนเป็นนักเขียนอาชีพได้เคยเป็นครู แต่ต้องลาออกเนื่องจากถูกสั่งให้ไปสอนวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ถนัด 

        ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (หัสคดี) และรางวัลพระเกี้ยวทองคำ ในฐานะผู้เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Aob Chaiyawasu, a writer who lost his job due to the Thai language.

Aob Chaiyavasu, a writer who has worked on humorous novels, Thai language usage, and translation, under the pen name Humerist for the majority of his work.

He was a teacher before becoming a professional writer, but he had to resign because he was assigned to teach Thai language, which he was not good at.

Selected as a literary arts national artist and Chulalongkorn University's Golden Phra Kiao Award for outstanding disseminator of Thai language knowledge.

#SSRUlibraryRecommendation

  • นิยายรักในราชสำนักฝ่ายใน = The Romance of the Harem  /  แอนนา เลียวโนเวนส์ เขียน ; อบ ไชยวสุ แปล  (2560) 823.8 ล933น

  • อนุสรณ์งานศพอบ ไชยวสุ, นาย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (หัสคดี) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช2541 เวลา 17.00 น.  (2541) 928.95911 อ244อ

  • สะกดให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  /  อบ ไชยวสุ  (2522) 495.913 อ244ส

  • นิทานหรรษา  /  ฮิวเมอริสต์  (2545) พ ฮ461น

  • อ้ายเปียด้วน  /  ฮิวเมอริสต์  ([2544]) น ฮ461อ

 Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.