หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก : World Wildlife Day
วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก : World Wildlife Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-03 13:42:20

        วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุม CITES ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

        ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ให้การรับรองและประกาศให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Wildlife Day เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั่วโลกเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

        แนวคิดของกิจกรรมในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกในปี 2565 ได้แก่ “Recovering key species for ecosystem restoration” หรือการพลิกฟื้นระบบนิเวศด้วยการให้ความสนใจกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวด

        กิจกรรมในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกที่ผ่านมาและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น การรณรงค์หยุดซื้อคือหยุดฆ่า การต่อต้านการซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายทางออนไลน์และทุกรูปแบบ รวมถึงการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนอย่างเมนูฉลาม