หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ชวนอ่าน : วรรณกรรมไทยคลาสสิคออนไลน์
ชวนอ่าน : วรรณกรรมไทยคลาสสิคออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-03 20:05:49

ชวนอ่าน : วรรณกรรมไทยคลาสสิคออนไลน์

        หอสมุดดิจิทัลวชิรญาณ รวบรวมวรรณกรรมไทยคลาสสิคกว่า 100 ชื่อเรื่องไว้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ทุกเวลา มีวรรณกรรมหลากหลายประเภททั้งร้อยกรอง นวนิยาย ประวัติศาสตร์ ภาษา โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงตำราอาหารโบราณ 

        ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ อ่านและศึกษาวรรณกรรมสำคัญของไทยออนไลน์

https://vajirayana.org