หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : การจัดการขยะติดเชื้อภายในบ้าน
รู้สู้โควิด : การจัดการขยะติดเชื้อภายในบ้าน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-04 10:47:33


        ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ภาชนะใส่อาหาร ชุดตรวจโควิด ขวดน้ำดื่ม หลอดดูดน้ำพลาสติก ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีการจัดการที่ต่างจากขยะทั่วไป

การจัดการขยะติดเชื้อภายในบ้าน

   1. รวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
   2. ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ถุงขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อ หรือเขียนว่า ขยะติดเชื้อ ให้เห็นชัดเจน
   3. ถุงขยะชั้นแรกเมื่อใส่ขยะแล้วให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาฟอกขาว เพื่อทำลายเชื้อ
   4. มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง
   5. ซ้อนด้วยถุงอีกชั้น รัดให้แน่น ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง
   6. ทิ้งขยะในที่สำหรับทิ้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ
   7. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

        หากแยกกักตัวร่วมกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้นำขยะไปทิ้ง หากแยกกักตัวคนเดียวหรืออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ควรเคลื่อนย้ายขยะในเวลาที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน