หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา หรือ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระอัครชายาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา หรือ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระอัครชายาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-04 14:06:30

        พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา หรือ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระอัครชายาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

        ทรงมีพระปรีชาสามารถในการประกอบเครื่องคาวหวานประเภทต่างๆ ทั้งสูตรอาหารแบบดั้งเดิมที่ทรงได้รับถ่ายทอดและฝึกฝนมา รวมถึงตำรับอาหารที่ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงกำกับดูแลห้องพระเครื่องต้นปรุงพระกระยาหารถวายมาตลอดรัชกาล และได้มีผู้รวบรวมสูตรอาหารเขียนขึ้นเป็นตำรากับข้าวไทยตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ทำให้สูตรอาหารเหล่านี้ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา เช่น แกงรัญจวน ยำไก่อย่างเต่า น้ำพริกลงเรือ ต้มจิ๋ว แกงเหงาหงอด

  • ตำรากับข้าวไทย ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ / โดย สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (2544) 641.5 ต367
*อนุญาตให้ใช้ค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น เนื่องจากเป็นหนังสือหายาก