หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 3​ ตุลาคม ค.ศ. 1990 การรวมประเทศเยอรมนี
3​ ตุลาคม ค.ศ. 1990 การรวมประเทศเยอรมนี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-04 12:47:43


3 ตุลาคม

        การรวมประเทศเยอรมนี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1990 เมื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) รวมประเทศกันเป็นเยอรมนีเดียวที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และได้รวมเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกเป็นนครหนึ่งเดียวด้วยเช่นกัน

        วันนี้ยังนับเป็น วันเอกภาพเยอรมัน (Tag der deutschen Einheit)