หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > National Film Heritage is a list of films that have national value and are at risk of being lost that is selected by a Thai Film Archive (Public Organization).
National Film Heritage is a list of films that have national value and are at risk of being lost that is selected by a Thai Film Archive (Public Organization).

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-04 12:32:13

        มรดกภาพยนตร์ของชาติ เป็นรายชื่อภาพยนตร์ที่มีคุณค่าของชาติและเสี่ยงต่อการสูญเสีย คัดเลือกหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะจะประกาศรายชื่อภาพยนตร์ปีละครั้งในวันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ในแต่ละครั้งจะมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ราว 10-25 เรื่อง ทั้งภาพยนตร์และภาพยนตร์สารคดี      

#SSRUlibraryRecommendation

  • ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด / บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น. (2552) DVDM2077

  • พี่มาก พระโขนง / บริษัท จีทีเอช. (2556) โสตทัศนวัสดุ AV DVDM1108

  • ฉลาดเกมส์โกง / บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า. (2560) DVDM3044

  • ก้านกล้วย = Khan Kluay / บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ. (2553) DVDM0106

  • อนึ่งคิดถึงพอสังเขป / บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น. (2552) DVDM2091

  • หลวงตา / บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น. (2553) DVDM2088

  • 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ = Final score / GTH (2550) MVD01785

  • สะพานรักสารสิน / บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น. (2552) DVDM2081

  • ไผ่แดง / บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น. (2553) DVDM2082

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.