หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดกลางสวน : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
ห้องสมุดกลางสวน : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-06 11:24:10


        ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดพื้นที่ 499 ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2498  ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มให้เป็นรูปตัวที มีชั้นใต้ดิน ขนาดพื้นที่ 168 ตารางเมตร ตัวอาคารมีสีเหลืองอ่อน เป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคสมัยรัชกาลที่ 8 

        นอกจากบริการพื้นที่ให้นั่งอ่าน ยังมีบริการยืมและคืนหนังสือ บริการสื่อมัลติมีเดีย หนังสืออ้างอิง วารสาร หนังสือหายาก หนังสือพระราชนิพนธ์ บริการสืบค้นข้อมูล อินเตอร์เน็ต บริการอบรมคอมพิวเตอร์ พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็ก และบริการหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตา

        บริการพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็ก เกิดจากการสนับสนุนของธนาคาร HSBC ประเทศไทย แยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ตกแต่งสดใสน่ารัก และเป็นมิตรกับเด็ก ในชื่อ “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี”

        ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินีเป็น 1 ใน 36 แห่ง ที่อยู่ภายใต้ชื่อ “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน


เปิดบริการ

   วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น.

   วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

***ปิดบริการ วันจันทร์ และ วันนักขัตฤกษ์***

        การสมัครสมาชิกมีค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ 10 บาทจนถึง 60 บาท ตามช่วงอายุของผู้สมัครพร้อมหลักฐานบัตรประชาชน