หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > คนเรามีพันธุกรรมที่เป็นของมนุษย์ยุคใหม่โดยเฉพาะเพียง 1.5 -7% เท่านั้น
คนเรามีพันธุกรรมที่เป็นของมนุษย์ยุคใหม่โดยเฉพาะเพียง 1.5 -7% เท่านั้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-06 14:55:58

คนเรามีพันธุกรรมที่เป็นของมนุษย์ยุคใหม่โดยเฉพาะเพียง 1.5  -7% เท่านั้น

        มนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนส์อย่างเราถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อราว 350,000 ปีก่อน โดยสืบทอดมรดกทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษและมนุษย์สายพันธุ์อื่น ๆ ไว้มากมายในตัว แต่กลับมียีนหรือหน่วยพันธุกรรมที่เป็นของเผ่าพันธุ์ตนเองโดยเฉพาะอยู่น้อยนิด ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ

        ผลการศึกษาล่าสุดนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  ได้พัฒนาอัลกอริทึมชื่อว่า SARGE ซึ่งสามารถจำแนกและเปรียบเทียบยีนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของจีโนม (genome) หรือข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของแต่ละบุคคลออกมา เพื่อวิเคราะห์สืบสาวถึงสายบรรพบุรุษของคนผู้นั้นได้อย่างรวดเร็ว

        ในกรณีนี้ทีมวิจัยนำข้อมูลจีโนมของกลุ่มตัวอย่าง 279 คน รวมทั้งจีโนมของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล 2 ชุด และมนุษย์เดนิโซวานอีก 1 ชุด มาให้อัลกอริทึมค้นหาว่า มนุษย์ยุคใหม่มียีนพิเศษที่ไม่เหมือนกับบรรพบุรุษร่วมของมนุษย์ทุกสายพันธุ์อยู่มากน้อยแค่ไหน

        ผลปรากฏว่าพบยีนที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวของโฮโมเซเปียนส์ ซึ่งไม่เหมือนกับยีนในบรรพบุรุษร่วมของมนุษย์ทุกสายพันธุ์ ทั้งยังแตกต่างจากยีนของนีแอนเดอร์ทัลและเดนิโซวาน คิดเป็นสัดส่วนราว 1.5 - 7% ของพันธุกรรมมนุษย์ยุคใหม่ทั้งหมด

        รศ. ดร. ริชาร์ด กรีน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวโมเลกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยบอกว่า สัดส่วนของยีนเฉพาะตัวในโฮโมเซเปียนส์ที่น้อยนิดเพียง 1.5% นั้น  "แม้ยีนที่เป็นของมนุษย์ยุคใหม่จะมีอยู่ในตัวเราน้อยมาก แต่น่าอัศจรรย์ว่ายีนเหล่านี้ล้วนมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและพัฒนาการของสมอง ซึ่งทำให้มนุษย์ยุคใหม่มีสติปัญญาและอารยธรรมในแบบที่มนุษย์เผ่าพันธุ์อื่น ๆ ไม่มี"